Na konci dubna jsme věnovali tržbu z premiérového uvedení Kočky na rozpálené plechové střeše (5.000 Kč) pěti studentům z Ukrajiny, kteří aktuálně navštěvují Slovanské gymnázium. Částka bude využita na nákup učebnic a školních pomůcek.