JOSEF KAINAR – ZDENĚK VÉVODA

(výběr z poezie Josefa Kainara)
režie Zdeněk Vévoda

účinkují
Petr Gavlík
Petra Dosoudilová
Eva Zdráhalová
Kateřina Eichlerová
Nicole Zdařilová

Premiéra 1. června 2011, Besední sál MU, Olomouc