Džungle (nejen) před tabulí v režii Slovanského Tyátru

Vydáno 29. 06. 2008


Studenti nejen pro studenty


Slovanský Tyátr letos slaví pětileté výročí svého vzniku, a protože se jedná o divadlo studentské, bylo zvoleno i příznačné téma. Džungle (nejen) před tabulí je divadelní představení, které sehráli studenti nejen pro studenty, ale také pro učitelský sbor a pro veřejnost. Jednotliví studenti si vytvořili role takříkajíc na tělo, a tak každý vložil do své postavy něco ze sebe. Cílem hry bylo ukázat rozdíl mezi studenty období třicátých let a studenty dnešní doby. Samozřejmě šlo především o srovnání „grázlů“, a jak hra ukázala, „třídní grázlové“ třicátých let jsou v poměru k současným pouhými „grázlíky“. Do příběhu byl zapojen také osud gdaňské žačky Anny Halma, která spáchala sebevraždu poté, co se stala za přihlížení celé své třídy terčem sexuální šikany a kyberšikany ze strany pěti spolužáků.

Humor a drama v jednom

Ve hře nechyběly jak humorné, tak dramatické pasáže. Studentské hlášky a promítání příběhu Mickey Mouse polechtaly bránici, dramatické scény zase vytvářely napětí. Mezi hereckými výkony všech aktérů vyčnívaly svou kvalitou především role ztvárněné Petrem Čechákem (latinář, Melenowski), Jakubem Dubovicem (ředitel, alt. Daniel Malý) a Zdeňkem Baďurou (němčinář, Dadier). I přesto, že se jedná o soubor amatérský, v klíčových pasážích byly herecké výkony celého souboru přesvědčivé a studenti se svých hereckých rolí zhostili s nadšením. Představení  tak svými výkony vdechli osobitý nádech.

Dramaturgie dodala představení na zajímavosti

Dramaturgie hry byla velice zajímavě pojatá. Za lehce průsvitnou látkou, která byla nasvícena do zelena, se rýsoval obrys kapačky a do toho zaznívalo pípání lékařského monitoru. Tato scéna prostupovala hrou a symbolizovala život a smrt. Herci také hráli mezi diváky. Do hry zapojili autoři kromě jiného i promítání filmu Mickey Mouse. Během příběhu se objevila celá řada drobných prvků, které upoutávaly pozornost diváků a dodaly hře na zajímavosti. Díky takto propracované dramaturgii získalo představení profesionálnější ráz. Džungle (nejen) před tabulí zaujme jak hereckými výkony studentů, tak i dramaturgií, která posunula představení na profesionální úroveň. Hra pobaví, ale zároveň vás nenechá jen tak klidně sedět.

Dramaturgie a režie: Martina Bičová, Zdeněk Vévoda
Režijní spolupráce: Petr Štěpánek, Lenka Bičová
Scénář: kolektiv Slovanského Tyátru
Předlohy: Jaroslav Žák, Evan Hunter


Foto: © Lucie Dostálová / Studentské městečko.cz

© Milan Vyhlídal / Studentské městečko.cz